Kom naar

Investeren
is te leren

 

  • Hou de website in de gaten
    voor onze
    nieuwe evenementen

Passief inkomen uit vastgoed!

Gratis Webinar

Meer weten over ons en onze evenementen? Bekijk onze gratis webinar!

Schrijf je in

Via de dienst www.Investerenisteleren.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Investerenisteleren.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Investerenisteleren.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 september 2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

– NAW-gegevens
– Emailadres
– Telefoonnummer

Gegevensverzameling door derden

Bij het aanschaffen van tickets via onze website werken wij samen met Eventbrite. Hun privacy statement vindt u hier.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Investeren is te Leren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Investeren is te leren gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Investeren is te Leren maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Investeren is te leren bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Investeren is te leren te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Investeren is te leren heeft hier geen invloed op.

Investeren is te leren heeft Google geen toestemming gegeven om via Investerenisteleren.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres.

Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid aangeboden.

Juridische basis voor het verwerken van persoonlijke informatie

Wanneer je als bezoeker gevestigd bent in de Europese economische ruimte (EER) is Investeren is te leren de data verwerker van uw persoonlijke informatie. Voor vragen met betrekking tot het verwerken van persoonlijke informatie zijn wij te bereiken via info@Investerenisteleren.nl.

Onze juridische basis voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie zoals hierboven beschreven hangt af van de persoonlijke informatie in kwestie en de context waarin deze verzameld is. Wij zullen echter alleen persoonlijk informatie vergaren wanneer we hier uw expliciete toestemming voor hebben verkregen, wanneer we deze nodig hebben om een contract met u te volbrengen of wanneer de verwerking tot onze legitieme interesse behoort en er geen conflicterende databescherming wetten of fundamentele rechten en vrijheden worden geschonden.

Wanneer we je vragen om persoonlijke informatie over te dragen om te voldoen aan juridische vereisten of om een contract met u te kunnen uitvoeren zullen we dit duidelijk maken op dit tijdstip en adviseren we u over het wel/niet verplicht zijn van deze handeling (en de gevolgen van het weerhouden van uw gegevens). Wanneer we uw persoonlijke data gebruiken om onze legitieme interesse (of die van een derde partij) te vervullen zullen we deze interesse verduidelijken op dit tijdstip.

Gebruik van navigatie informatie

Wij gebruiken navigatie informatie om onze website en services te verbeteren. We kunnen deze informatie tevens gebruiken om u te vertellen over het gebruik van onze website.

Testimonials en commentaren

Wij plaatsen testimonials en commentaren op onze website die mogelijk persoonlijke informatie bevatten. Wij hebben hierin overleg gehad met onze klanten voor het plaatsen van dergelijke informatie.

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

Wij gebruiken diverse technieken en procedures om uw persoonlijke informatie te beveiligen. Dit, zodat uw gegevens niet ongeautoriseerd toegankelijk zijn en worden gebruikt. Uw gegevens worden opgeslagen op gecontroleerde beveiligde servers. Alle persoonlijke informatie is beschermd door geschikte fysieke, technische en organisatiegerichte maatregelen.

Sociale media functies

Onze website bevat sociale media functies zoals de Facebook like knop en widgets zoals de share-it knop. Deze functies kunnen je IP-adres vergaren, welke pagina je bezoekt en kunnen een cookie plaatsen. Sociale media functies kunnen bij derden op de website staan en op onze eigen website. Deze Privacy Policy heeft geen invloed op deze functies. Uw interactie met deze knoppen is gereguleerd via de privacy policy en andere policies van de bedrijven die deze functies regelen.

Externe websites

Onze website bevat links naar andere websites. Wij beheren deze websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijzen van deze websites. Ons gebruik van deze links betekent niet dat wij deze links en hun inhoud, auteurs en daden ondersteunen en goedkeuren. Deze Privacy Policy heeft geen effect op deze websites die gebruik maken van hun eigen privacy policies als ook andere policies.

Behoud van persoonlijke informatie

Hoe lang wij vergaarde informatie behouden hangt af van het type informatie zoals hieronder verder beschreven. Na deze tijd verwijderen of anonimiseren we deze informatie of wanneer dit niet mogelijk is wordt deze informatie secuur opgeslagen en geïsoleerd van verder gebruik.

Wij behouden persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt wanneer we een continue legitieme zakenrelatie houden (bijvoorbeeld wanneer we contact met u op moeten nemen als klant, bij het vragen van services of wanneer we moeten voldoen aan juridische eisen, geschillen moeten oplossen en onze overeenkomsten moeten naleven).

Wanneer we geen continue zaken hebben waarvoor we uw gegevens moeten gebruiken zullen we uw gegevens verwijderen of anonimiseren. Als dit niet mogelijk is isoleren we de data zodat niemand hier toegang tot kan krijgen zolang verwijdering niet mogelijk is. Wij zullen deze informatie eerder van onze servers verwijderen wanneer u hier een verzoek toe indient.   


Als u informatie aan onze klanten levert als basis van onze services/diensten dan bepalen onze klanten hoe lang u deze data mag gebruiken. Als een klant stopt dan zullen wij deze op verzoek inzicht geven in alle gegevens die wij van hem/haar hebben opgeslagen. Tenzij het juridisch onmogelijk is behouden wij ons het recht om alle gegevens van de gestopte klant eerder te verwijderen, inclusief persoonlijke informatie.

Wanneer u ervoor heeft gekozen om marketinginformatie van ons te ontvangen zullen we onthouden welke soort informatie u van ons wenst te ontvangen. Wij onthouden dit voor een redelijke periode na uw laatste vorm van contact of interesse in een van onze producten/diensten zoals het openen van een email of het aanvragen van een informatiefolder. Wij behouden informatie die vanuit cookies en andere tracking technieken is verzameld voor een redelijke periode vanaf de datum waarop deze is vergaard.


3. Hoe delen wij door ons vergaarde informatie


Serviceproviders

Wij hebben andere bedrijven in dienst die mogelijk gebruik maken van services aan onze website, klanten en gebruikers, daarom is het soms nodig om data met deze bedrijven te delen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verwijderen van dubbele data, corrigeren van gegevens, analyseren van data en het uitvoeren van statistische analyse, marketing assistentie, toevoegen van informatie om uw diensten te verbeteren. In alle gevallen waar we uw informatie delen met dit soort agenten wordt expliciet van de agent verwacht dat uw privacy en data beschermd blijft.

Belangrijke bedrijfscommunicatie

Wanneer ons bedrijf wordt overgenomen door een andere onderneming door middel van fusie, acquisitie, faillissement of anders zal dat bedrijf alle data van Investeren is te leren ontvangen. Wanneer dit gebeurt zal u per email een notificatie ontvangen en/of door een permanente notitie op onze website met betrekking tot de verandering van eigendom, gebruik van uw persoonlijke gegevens en de keuzes die u heeft gemaakt op het gebied van uw persoonlijke data.

Gedwongen openbaarmaking

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie te delen wanneer dit vereist is door de wet of wanneer wij in redelijkheid geloven dat gebruik hiervan nodig is om onze rechten, uw veiligheid of de veiligheid van anderen, fraudeonderzoek, het voldoen aan de wet, proces of rechtbank te beschermen of voldoen.

4. Cookies en vergelijkbare techniek

Cookies


Investeren is te leren maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken (zoals web beacons) om trends te analyseren, de website te beheren, navigatie van gebruikers te analyseren en om demografische informatie van onze gehele gebruikerskring te vergaren. Wil je weten waar wij precies cookies voor gebruiken, lees dan onze Cookie policy.

Advertenties

Wij maken gebruik van diverse advertentie netwerken om gebruikers te helpen bij het vinden van onze diensten. Onze advertentie partners kunnen gebruik maken van cookies en web beacons om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze en andere websites zodat ze u gerichte advertenties kunnen tonen.

Derden

Het gebruik van cookies en tracking beacons door derde partijen valt niet onder onze privacy en cookie policy maar onder die van het bedrijf in kwestie.

5. Hoe krijgt u toegang en controle over uw persoonlijke informatie

Nakijken, corrigeren en verwijderen van uw persoonlijke informatie 

U heeft de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

  • U kunt een verzoek indienen tot toegang, aanpassing, correctie of verwijdering van uw gegevens.
  • U kunt protesteren tegen het verwerken van uw data, ons vragen om beperkte verwerking van uw persoonlijke informatie of de locaties van deze data.
  • Wanneer uw persoonlijke data is vergaard en verwerkt met uw toestemming, dan kunt u deze toestemming op ieder ogenblik terugroepen. Uw toestemming terugroepen zal geen effect hebben op de wettelijkheid van verwerking voor het terugroepen van deze toestemming, nog op data die vergaard is op wettelijke grond anders dan uw toestemming.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit op het gebied van databescherming. Contact informatie van deze instituten binnen Europa en een aantal andere landen buiten Europa kunt u hier terugvinden.  


Wilt u een van deze rechten gebruiken, neem dan contact op met info@Investerenisteleren.nl. Of via post naar het adres onderaan deze pagina. Wij zullen binnen een redelijke tijd antwoorden op uw verzoek tot verandering, correctie of verwijdering van uw gegevens. U krijgt hier dan ook een melding van toegestuurd.

Hoe schrijf ik mij uit?

Om u uit te schrijven van onze diensten klikt u op de opt-out link in onze emailcommunicatie. U kunt ons ook een email sturen via: info@Investerenisteleren.nl of via het postadres dat onderaan dit document staat genoteerd. Opgelet! Klanten kunnen er niet voor kiezen om geen e-mails te ontvangen die relevant zijn voor hun aankoop/betaling.

Registreren

Bij het aanmaken van een account moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

– NAW-gegevens
– Emailadres
– Telefoonnummer
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Investerenisteleren.nl. Investeren is te leren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Investeren is te leren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van INVESTEREN IS TE LEREN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door INVESTEREN IS TE LEREN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met INVESTEREN IS TE LEREN op via info@Investerenisteleren.nl.

www.Investerenisteleren.nl is een website van Great Property Experience. INVESTEREN IS TE LEREN is als volgt te bereiken:

Postadres: Kleiweg 5
Vestigingsadres:
Kleiweg 5
8305 AR Emmeloord
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67613683
E-mailadres: info@Investerenisteleren.nl